Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patryk Bogusz"

PROFIL BIOMETRYCZNY UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY I MYSZY KOMPUTEROWEJ BIOMETRIC PROFILE BASED ON KEYSTROKE AND MOUSEDYNAMICS DOI:10.15199/59.2016.8-9.25


  Artykuł opisuje mechanizmy i aplikację generującą profil biometryczny na bazie zachowań użytkownika, jak również wyniki badań dotyczące wykorzystania profilu biometrycznego w procesie uwierzytelniania użytkowników klawiatury i myszy komputerowej. Przedstawione wyniki potwierdzają fakt że można opracować wiarygodny system biometryczny przy użyciu urządzeń, których używamy na co dzień. Abstract: The article describes the application and mechanisms of generating a biometric profile based on user behavior (keystroke and mouse dynamics). Also presents the results of studies on authentication based on this biometric profile. The results confirm the fact that we can create a reliable authentication system based on devices which we use every day. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, biometria, identyfikacja, uwierzytelnianie Keywords: security, biometrics, identification, authentication 1. WSTĘP Ilość sposobów, za pomocą których można rozpoznać użytkownika systemu informatycznego, jest spora i cięgle się powiększa. Żaden z nich nie jest jednak idealny. Stopa błędów, łatwość implementacji oraz inwazyjność - to tylko niektóre z kwestii, które należy rozważyć podczas projektowania mechanizmów uwierzytelniania. Bardzo trudno jest opracować system, który będzie mógł sprawdzić tożsamość tysięcy użytkowników w krótkim czasie. Ponadto istotna jest dokładność urządzenia oraz jego cena. Każdy przeciętny użytkownik komputera używa na co dzień klawiatury i myszy komputerowej. Są to odpowiednie urządzenia do poszukiwań cech charakterystycznych, ponieważ można zebrać za ich pomocą bardzo dużą ilość informacji. Nawet nieskomplikowany program jest w stanie zbudować z nich wiarygodny profil biometryczny. Ta metoda charakteryzuje się niskim kosztem pobierania próbek, gdyż używany jest sprzęt powszechnie dostępny. 2. BIOMETRIA Każdy człowiek ma cechy i zachowania szczególne, niepowtarzalne u innych osób, na podstawie których można go zidentyfikowa[...]

 Strona 1