Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof WILDNER"

Pomiary sygnałów przewodzonych przez włókna nerwowe

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono stanowisko do badań elektrod typu "cuff" (zewnątrz-nerwowych), oraz uzyskane za jego pomocą wyniki pomiarów charakterystyk przenoszenia elektrod. Zaprezentowano również wyniki badań symulacyjnych wielkości sygnałów, które mogłyby być odbierane za ich pomocą z pojedynczego włókna nerwowego, oraz zdolność tłumienia zakłóceń zewnętrznych. Abstract. This work aims at describing a research laboratory for studies on "cuff" type of electrodes and results obtained from measurements of transfer functions have been presented. The work includes results from simulation examinations of signal quantities which might be received from a single nerve fibre. Also capability of examined electrodes to reject external noises was determined. (Measurements of the electrical signals from the nerve fibers). Słowa kluczowe: biocybernetyka, neurofizjologia, biopomiary, elektrody cuff Keywords: biocybernetics, neurophysiology, biomeasurements, neural recording , cuff electrodes Wstęp Wszelkie informacje w organizmie człowieka (ustroju) są przenoszone na drodze elektrochemicznej, za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowego i nerwów obwodowych. Z wyższych poziomów układu nerwowego przekazywane są informacje do niższych pięter a następnie na obwód do sterowania ruchów wolitywnych oraz komunikacji z narządami wewnętrznymi. Sygnały odbierane z układu nerwowego dostarczają wielu cennych informacji dotyczących funkcjonowania systemu sterowania czynnościami ustroju, jego stanu funkcjonalnego, jak również zmian patologicznych oraz komunikacji w obu kierunkach (odśrodkowo-dośrodkowej) - z mózgu do efektorów i z receptorów do mózgu. Są podstawą dla rozwoju takich dziedzin nauki jak elektrofizjologia, neurologia, neurochirurgia, rehabilitacja czy protetyka. Odbiór sygnałów nerwowych możliwy jest za pomocą specjalnych elektrod umieszczanych na zewnątrz nerwów: elektrody nanerwowe, elektrody typu "cuff", bądź też wewnątrz nerwów (wprow[...]

 Strona 1