Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Borek-Donten"

Modyfikacja właściwości użytkowych wyrobu włókienniczego plazmą DOI:


  Poniższy artykuł omawia procesy polimeryzacji plazmowej i nowe możliwości tworzenia ultracienkich funkcjonalnych warstw na szerokiej gamie powierzchni za pomocą unikalnej technologii Molecular Plasma Group. Szczególne przykłady wyrobów włókienniczych i aplikacji przemysłowych są przedstawione wraz z aktualnymi możliwościami technologicznymi i z uwzględnieniem efektywnej produkcji przemysłowej. Plazma - typy i zastosowania Plazma, czyli zjonizowany gaz, jest uznawana za czwarty, obok gazów, cieczy i ciał stałych, stan skupienia. Jest to również najbardziej rozpowszechniony typ substancji występujący we wszechświecie, opisujący ponad 99% całej materii, głównie w postaci materiału tworzącego gwiazdy. Pomimo że w skali mikroskopowej, plazma składa się z cząstek naładowanych, wolnych elektronów i cząstek neutralnych, w skali makroskopowej plazma nie posiada ładunku elektrycznego. Plazma wytworzona w warunkach laboratoryjnych dzieli się na warianty wysoko- i niskotemperaturowe. Plazmy wysokotemperaturowe osiągają temperatury rzędu 108 K i są głównie przedmiotem badań nad reakcjami fuzji jądrowych. Plazmy niskotemperaturowe, również określane plazmami "zimnymi" opisują plazmy o zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 103-104 K [1,2]. Od opisu zjawisk plazmowych przez Langmuira w 1927 r., podejmowano wiele prób użytkowania plazmy jako reaktywnego środowiska, w którym można przeprowadzać reakcje chemiczne i tworzyć nowe materiały. W praktyce, ze względu na bardzo trudną kontrolę potencjalnych reakcji z elektronami, jonami, powstającymi wolnymi rodnikami oraz fotonami UV emitowanymi w plazmie, tylko wyjątkowo stabilne typy substancji chemicznych są w stanie przetrwać kontakt z plazmą tworzoną przez większość typów generatorów. Dodatkowo często się zdarzają wyładowania elektryczne, które powodują krótkotrwały i niekontrolowany wzrost temperatury - zjawisko przypominające występujący w naturze piorun. Te wszystkie czynniki rów[...]

 Strona 1